Specijalne makaze za kalemljenje

15,00 KM

  • Jako kvalitetne specijalne makaze za kalemljenje.
  • Ove makaze sa VUΩ oštricom morate nabaviti i kalemite na bilo koji od tri poznata tri načina.